News

Tour Dates

 • THURSDAY 12.12.2019 @ Ezkutu, Arechavaleta (20550 - Spain) Miss Tetanos (Und) Sri.Fa feat Stephen O'Maltine
  THURSDAY 12.12.2019 @ Ezkutu, Arechavaleta (20550 - Spain) Miss Tetanos (Und) Sri.Fa feat Stephen O'Maltine
 • FRIDAY 13.12.2019 @ Mogambo, Saint-sébastien (20005 - Spain) Miss Tetanos (Und) Sri.Fa feat Stephen O'Maltine + Tachycardie + DMRA + Cesar Palace
  FRIDAY 13.12.2019 @ Mogambo, Saint-sébastien (20005 - Spain) Miss Tetanos (Und) Sri.Fa feat Stephen O'Maltine + Tachycardie + DMRA + Cesar Palace
 • SATURDAY 14.12.2019 @ Bar Herre, Vitoria-gasteiz (01010 - Spain) Miss Tetanos (Und) Sri.Fa feat Stephen O'Maltine
  SATURDAY 14.12.2019 @ Bar Herre, Vitoria-gasteiz (01010 - Spain) Miss Tetanos (Und) Sri.Fa feat Stephen O'Maltine
 • SATURDAY 21.12.2019 @ Sonic Ballroom, Köln (50825 - Germany) JOSY & THE PONY
  SATURDAY 21.12.2019 @ Sonic Ballroom, Köln (50825 - Germany) JOSY & THE PONY
 • SUNDAY 09.02.2020 @ Cercle Saint-Charles, Charleroi (6061 - Belgium) Miss Tetanos (Und) Sri.Fa feat Stephen O'Maltine
  SUNDAY 09.02.2020 @ Cercle Saint-Charles, Charleroi (6061 - Belgium) Miss Tetanos (Und) Sri.Fa feat Stephen O'Maltine
 • FRIDAY 27.03.2020 @ Centre Culturel de Farcienes, Farciennes (6240 - Belgium) Miss Tetanos (Und) Sri.Fa feat Stephen O'Maltine
  FRIDAY 27.03.2020 @ Centre Culturel de Farcienes, Farciennes (6240 - Belgium) Miss Tetanos (Und) Sri.Fa feat Stephen O'Maltine